5 Foredragsaftener

Tirsdag den 7 november 2023 afhold vi i samarbejde med Nordjyske museer og Jammerbugt kommune det første foredrag om Munidorf, attrap landsby og amunitionslager ved Ryeå mellem Aabybro og Birkelse Hovedgård.

Der var 70 personer til stede, inc. foredragsholder Thor Bæch Perdersen og bestyrelsen. Ca midtvejs i det interessante foredrag blev der serveret kaffe/te i vores tilstødende lokale.

Tirsdag den 14 november 2023 afholdtes nr 2 foredrag af 4, om Munidorf. Da tilslutningen er så overvældende er der forløbig bestemt at afholde foredreget 4 gange her i november måned. Dette afholdtes efter samme skabelon som det første, og igen var antallet af tilhørere lige knap 70 personer. Thor er jo næsten ustoppelig og meget vidende og evner at levendegøre foredraget

Tirsdag den 21 november afoldtes det tredje foredrag af museet og med Thor som foredragsholder. Blandt gæster var Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-,Fritids og Landskabsudvalget. Helle holdt en kort tale inden foredraget startede. Der var vanen tro alt udsolgt til foredraget

Tirsdag den 28 november blev det fjerde foredrag afholdt. der var igen knap 70 tilhørere. Blandt disse forfatteren Børge Møller, som har bidraget til foredraget (via smtaler med Thor) med sin store viden om modstansbevægelsen virke i Vendsyssel. Det er samtidig blevet oplyst, at der den 11 januar vil blive afholdt et femte foredrag i vores lokaler.

Torsdag den 11 januar 2024 afholdtes det femte foredrag af Thor Bæch Pedersen fra Nordjyske museer og igen kunne vi denne aften melde alt udsolgt.