5 Foredragsaftener

Tirsdag den 7 november 2023 afhold vi i samarbejde med Nordjyske museer og Jammerbugt kommune det første foredrag om Munidorf, attrap landsby og amunitionslager ved Ryeå mellem Aabybro og Birkelse Hovedgård. Der var 70 personer til stede, inc. foredragsholder Thor Bæch Perdersen og bestyrelsen. Ca midtvejs i det interessante foredrag blev der serveret kaffe/te i …

Læs mere

Aabybro musikforening besøg

Den 2 oktober 2023 gæstede, musiker og sanger Anne Marie Hassing sammen med Aaabybro musikforening og et sangglad publikum på omtrent 70 personer, vores arkiv. Alle tilbagemeldinger har været positive. Der gøres klar til sang Ca 70 sangere for fuld udblæsning -og Nina fra lokalhistorisk forening Kaffe i pausen

Besøg fra Aabybro Plejehjem

20 november 2023 Besøg fra Aabybro plejehjem den 20 Novemver 2023, hvor Sven Andersen holdt foredrag. 17 november 2023 Besøg fra Aabybro plejehjen den 17 november 2023 21 september 2023 Den 21 September 2023 havde arkivet besøg fra Aabybro plejehjem. Der blev holdt fordrag af Svend Andersen, som samtidig indviede vores storskærm som erstatning for …

Læs mere

Jørgen Nøhrs fotosamling

Jørgen Nøhr overdrager fotosamling fra mange års damefrokoster til Peter Mølgaard fra lokalhistorisk forening. Den 14 september 2023, om eftermiddag, blev alle Jørgen Nøhrs fotos fra damefrokosterne gennem mange år, afleveret til Lokal-historisk arkiv i DGI huset. Udover Jørgen Nøhr deltog også Jørgens datter Anna Nøhr Lindgren, der i dagens anledning gjorde sig som fotograf. …

Læs mere

Det fortælles …

Hos privatpersoner og arkiver i Nordjylland ligger der en skat i form af erindringer og optegnelser, tidsbilleder, anekdoter, skrøner og sagn. Ofte støder man på materiale, der bygger på den særegne nordjyske humor, der er vendelboernes særkende – en humor, hvor det ofte er sproget, dialekten, der er kernen i historien.Også i Lokalhistorisk Forening for …

Læs mere

Lapperne i Aabybro

I det tidlige forår i 1911 ankom en lille flok romaer (sigøjnere) til Aabybro, hvor de til at begynde med slog sig ned i en grusgrav nær Aaby Kirke. Her blev hestevognen med sengetøj, kogegrej og andre ejendele parkeret, telte blev slået op med ildstedet til madlavning i midten. Hestene – både trækdyrene og de …

Læs mere