Formål og medlemskab

  Foreningens formål er:                                                                

   · at fremme og styrke den almene interesse for Aaby Sogns historie, samt drive et arkiv.

   · at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder og lydoptagelse, trykt materiale og andre data med

     tilknytning til Aaby Sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid

   · at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed

Foreningen modtager gerne gamle fotos og dokumenter, det vil sige dåbsattester, ejendomspapirer, regnskaber,
dagbøger, protokoller, kærestebreve (de kan båndlægges) eller andre former for papirer, lydbånd, videobånd m.v. til sortering og arkivering. Herved kan mange værdifulde oplysninger gemmes for eftertiden.

Kontingent:
Kontingentet for 2024 udgør 100 kroner for par og 50 kroner for enlige.

Der kan betales på følgende måder:
Direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid,
eller på foreningens konto i Sparekassen Danmark, Reg. nr. 9070 konto 1631529573,
eller med mobilpay på 558211.
Husk gerne at skrive eget navn.