Hvordan så der ud?

Sparekassen Vendsyssel i Kræn Bødkers hus, Østergade 27

Med amtsvejen gennem byen kunne der i starten af 1900-tallet opleves en del trafik af såkaldte farende svende med en del tiggeri og uro til stor gene for borgere i byen. Borgerforeningen i byen rettede derfor henvendelse til myndighederne om en løsning af problemet, hvilket førte til oprettelsen af et slags beskedent forsorgshjem for netop disse folk. En løsning, der var set andre steder i landet. Man kaldte det “Arbejdet Adler”. Det skulle ikke være en varig bopæl, men et sted, hvor man kunne få natlogi og en bid brød for en rimelig betaling mod at udføre lidt arbejde – vistnok mest stenslagning, som man kendte det fra sangen om “Jens Vejmand”.

Arbejdet Adler holdt til i Chresten Larsens hus i Østergade 27. I daglig tale Kræn Bødkers hus.

Med tiden blev denne ordning heldigvis overflødig. Ejendommen blev revet ned i 2007 for at give plads til “Sparekassen Vendsyssel”. Nu “Sparekassen Danmark”