Det fortælles …

Hos privatpersoner og arkiver i Nordjylland ligger der en skat i form af erindringer og optegnelser, tidsbilleder, anekdoter, skrøner og sagn. Ofte støder man på materiale, der bygger på den særegne nordjyske humor, der er vendelboernes særkende – en humor, hvor det ofte er sproget, dialekten, der er kernen i historien.
Også i Lokalhistorisk Forening for Aaby Sogn kan vi finde den slags materiale. Kristian Bech Sørensen indleverede engang en mappe med titlen “Hverdagshumor er livets eliksir”, som netop indeholdt en række små, lune historier fra det gamle Aabybro. Det var historier, som han enten havde fået fortalt eller selv havde oplevet fra sin tid som ung karl på egnens gårde og senere selv som landmand og gårdejer på Høbækgård, hvor der nu er golfbane.

I 2017 samlede vi en del af disse historier i en lille bog, som blev udgivet med titlen: “Det fortælles …” og undertitlen: “Historier og skrøner om folk fra Aabybro”. Til flere af historierne har det været muligt at finde billedmateriale i vores arkiv.

Bogen bringer en lang række af små, ofte humoristiske, historier frem i lyset – historier, der har sit udgangspunkt i Aabybro i en tid, hvor byen var en lille stationsby, stadigvæk præget af landbrug. Byen havde en størrelse, hvor alle kendte alle, og personerne og historierne var velkendte i byen. Historiernes sandhedsværdi kan ikke vurderes her – de er gengivet, som Kristian Bech Sørensen husker dem fortalt – og skal opfattes som netop historier.

Vi har stadigvæk et lille antal tilbage af denne bog, som kan købes ved henvendelse til foreningen.