Jørgen Nøhrs fotosamling

Jørgen Nøhr overdrager fotosamling fra mange års damefrokoster til Peter Mølgaard fra lokalhistorisk forening.

Den 14 september 2023, om eftermiddag, blev alle Jørgen Nøhrs fotos fra damefrokosterne gennem mange år, afleveret til Lokal-historisk arkiv i DGI huset. Udover Jørgen Nøhr deltog også Jørgens datter Anna Nøhr Lindgren, der i dagens anledning gjorde sig som fotograf. Det er en kæmpe samling, som vi i arkivet glæder sig til at få registreret, således at intereserede kan få dem at se. Vi siger tusind tak for billederne