Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling i vores lokaler i DGI Huset. Dagsorden er trykt i vores årsskrift “Bavnen”, som snart udleveres til alle vore medlemmer.

Efter generalforsamlingen kan du høre et indlæg om skolelivet på de tre gamle skoler – Nordre og Søndre skole samt Centralskolen fortalt af Anne Kirstine Poulsen og hendes søn, tidligere leder af Egnssamlingen i Saltum, Steen Poulsen.
Anne Kirstine er opvokset på Aaby Søndre Skole som datter af lærer Sørensen.

Der serveres kaffe og brød.